Денеска  директорот на  СОЗШУ „Ѓорче Петров„ Горан Велковски  додели  11 стипенции на најдобрите ученици во Прва  година.Стипендиите  ги обезбедија три фирми:  ЈП Национални шуми, АД„Гоце Делчев-Тиквеш„ и ВВ „Тиквеш“.Во овие три фирми овие и други стипендисти и  останатит ученици во ова училипте имаат големи шанси да го обезбедат своето  вработување по завршувањето на школувањето.

 

 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА