Оваа фотографија  ја прикажува чаршијата во Кавадарци на која се гледаат две арабаџиски воловски коли од кои се истовара стока, по се изгледа на пазарот кој се наоѓал веднаш до Али Газелник беговата џамија. Фотографијата е снимена од француските војници во октомври 1918 година.

П.Камчевски-текст и фото

 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА