1.-На ул."25 ти Мај" се работи на реконструкција на фекална канализација во должина од околу 40 метри.

2.- На ул.„Полошка“ се работи на реконструкција на фекална и атмосферска канализација во должина од околу 147 метри.

 8999999999999999999999.jpg

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА