Зградата на Домот на културата

Зградата на Дом на култура во Кавадарци, 1954 година, беше една од првите јавни објекти кои беа направени по ослободувањето на Кавадарци. Во делот на најавата на настаните кои се одвиваат во ова институција-на плакатот може да се види дека во времето кога настанала ова фотографија се прикажува театарската претстава “Женидба“.

Музеј Галерија

Петре Камчевски