По објавувањето на текстот за фасадирањето на т.н.комбинатска зграда во Кавадарци до нашата редакција пристигнаа реагирања од граѓаните дека не се работи за најстарата, туку за една од порано изградените стамбени објекти во градот (1960 г .) што ние го уважуваме и примаме како релевантен податок, на што сме им благодарни на нашите верни читатени.

Capture_mmmm.PNG

Инаку според нашите читатели:

„ Најстара зграда во Кавадарци е онаа под полицијата во која живееа офицери на ЈНА. После тоа се градени зградите на„ Илинденска-кај Стопанска Банка „и Таан Алва, а оваа зграда позната како „комбинатска„ е изградена 1960 год заедно со комбинатската зграда Стара автобуска. Градени се за инжењери и вработени во тогашниот Комбинат за преработка на дрво„Страшо Пинџур“. Зградата до поранешен ,, Отекс„ каде е сместена „Тутунска банка“- до куќата на Ѓоко Jорданов е позната како Монополска за вработени во монополот“.се веливо обраќањето до нашата редакција

Ви благодариме драги сограѓани.

www.rtk.mk

13.jpg