Еколошка акција на ЕКО ЖИВОТ

Ретки се доброволците како днешните, кои во организација на Еколошкото друштво од Кавадарци собираа пластичен отпад на Тиквешкото езеро.Би сакале младите почесто да ги гледаме како ја чистат околината во која живеат.Денешната која ја организира Еколошкото друштво „Еко Живот“ е вистуински пример како треба да делуваме без поголема помпезност а совесно и одговорно.

17523672_1420333918023299_6833597559567345627_n.jpg

Регионална еколошка акција беше наменета за деконтаминација од оттпад на Тиквешко Езеро од пластика и други тешко разградливи материјали. На ова акција според објавените податоци на социјалната мрежа Фејсбук биле собрани 100-на вреќи оттпад -шишиња.

Отпадот потекнува главно од корисниците на многубројните викендички на Тиквешкото езеро но и сливното подрачје на Црна река и е предизвикан од несовесните сограѓани.