Земојделците годинава нема да наберат грозје, праски и други овошки.Последиците ке се чувствуваат и наредените години.Потрошувачите ке купуват скапо овошје...