Денеска беа потпишани договорите за воведување на„Гранит“во конретна изведба на обејектот.

Учениците и вработените во ООУ„Тоде Хаџи Тефов„ за една година ке имат спортска сала.Ова најголемо училиште кај нас, треба да добие спорска сала по објективното одлагањето на стартот на работите поради други приоритети во образованието.Тоа што не се започна 2013 година , сега има ветувања дека ке биде сега изградено, така што граѓаните кои живеат во УЗ„Браќа Досеви„ и „Задругар„ и самите ученици ке можат да спортуваат во услови кои доликуваат на спортските предизвици на времето во кое живееме.Градежните работи ке ги изведува Грададежната Оператива на „Гранит“ која скоро ке ги започне конкретните градежни работи.

(Изјави : Александар Панов Никола Нешковски).