Со околу 5 милиони денари УД„Крсте Петков-Мисирков„ ке доживее целосна рекострукција, најголема од изградбата досега

Кавадаречкиот ученички дом „Крсте Петков Мисирков„ за прв пат од изградбата, пред 40-сетина година ова лето целосно ке се рекоструира.И време беше со оглед на состојбата во која се наоѓаше.Последниве години се извршија повремени интервенции на санитарни јазли, подот, но сепак со ова изведба на работите комплетно се менува ликот на еден од најстарите ученички домови во земјата.Увид во градежните работи денеска направи градоначалникот Александар Панов.

(видео изјава Александар Панов , Трајанка Толова-директорка на Ученичкиот дом,Ристо Сакалиев-советник)