Нов слој асфалт доби обиколницата од ул „Вишешница“ кај Градската Капела до спојот со ул „8 Септември“ кај старата бензинска.