Долнореканското маало во Кавадарци 1942 година

Се работи за мошне ретка, ако не и единствена фотографија на Кавадарци од 1942 година.На неа е фотографирано долнореканското маало.Десниот дел на реката од сегашно време е едноставно непрепознатлив.Единствено што укажува дека се работи за овоj дел на градот е Монополската зграда.

Од фототеката на Музеј галеријата