Пред поранешен Офицерски дом

Улицата 7 Септември 1954 година. На фотографијата војниците на ЈНА им го презентираат вооружувањето. На фотографијата се гледаат и куќите на Пончевци и Хаџи Манови.Професорот во пензија Димитар Пецов дообјаснува ; „Десно е куќата на Хаџиманови,потоа Официрски-потоа Младински дом,сега Музеј на вкусови, до неа куќата на мајстор Дончо и покојниот архитект Данчо а најдолу се гледа куќата на Пончевци“.