МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Сите млади до триесет години кои ќе основаат фирми во Кавадарци, ќе бидат ослободени од плаќање на комунална такса за фирмарина.

Ова одредба ке важи во првите три години од формирањето на фирмата. Ваква одлука денеска едногласно донесе Советот на општина Кавадарци, на предлог на советникот Горан Белевски.

-Целта е да се стимулираат младите да формираат сопствени фирми, да се самовработуваат, но и да реализираат и нови вработувања, во интерес на сите, нагласи меѓу другото Белевски, образложувајќи го својот предлог.

SOVET_7.jpg

Одлуката ќе стапи во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Кавадарци.

На денешната 58 по ред седница на Советот, советниците одлучуваа и се изјазнија позитивно и по неколку други материјали меѓу кои: Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2017 година,Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за Развој на Општина Кавадарци за 2017 година ,Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат.

На седницата на дневен ред зелено светло доби Предлог-Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година (Здружение Градски Ракометен клуб,,Тиквеш 2014,,) ,а беа разрешени и именувани претставници на Општина Кавадарци во Училишниот одбор на СОУ Гимназија,,Добри Даскалов,, Кавадарци во СОУ ,,Киро Спанџов-Брко,, Кавадарци,во Училишниот одбор на СОЗШУ ,,Ѓорче Петров ,, Кавадарци.

На седницата советниците ја донесоа и Одлуката за донација на средства на Синдикална организација на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци донесена од Управниот Одбор .

00199388776765.jpg.jpg

На продолжение на 58 ма седница Советот дополнително ќе ја разгледува одлуката за давање на согласност на годишниот план за вработување во општината за 2017 година.

SOVET_4.jpg

Инаку по процедуралана забелешка од опозицијата, дека немаат доволно информации, на продолжение , дополнително ќе биде разгледувана и ќе се одлучува по одлуката за овластување за потпишување на договор за јавно приватно партнерство за услуги на паркирање во општина Кавадарци.