Панорама на Кавадарци од 1924 година.

Ретка фотка на наше Кавадарци од 1924 година.Опфатен е градот од чаршијата па десно до таканареченото Ограјското маало. Фотографијата ја направил првиот кавадаречки фотограф Андон Димитров.

Од фототеката на Музеј-галерија