МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Занаетчискиот еснав во Каваадрци бил доста силен,компактен.

Ова се дел од занаетчиите од Кавадарци кои биле на привремена работа во Белград 1940 година.

Стојат од лево на десно: Ѓорѓи Чејков, Ѓорѓи Чемерски, Димо Зарков, Дончо Дубров, Добре Кривиот, Ѓорѓи Шемов, Цандо Мицајков, Ицо Митрев –Жилата, Николаќо Игнатов-Муло, Гичо Бакев, Димо Јосифов, Панчо Грозданов, .

Седат: Милан Чемерски, Ифтим Петров, Блажо Еленов, Вано Ралев, Борис Даскалов, Лазо Јанков и Страшо Бакев.