Контејнерите са селектирање на отпадот од денеска стануваат функционални

Се поставуваат контејнерите за селектирање на отпад кои Јавното претпријатие “Кoмуналец” од Кавадарци ги обезбеди во соработка со компанијата “Пакомак”. Се работи за 45 контејнери во кои селективно се оставаат стакло, пластика и хартија.

-Контејнерите се правилно распоредени на повеќе улици во градот, таму каде што има простор и технички можности. Се замолуваат граѓаните да го селектираат отпадот. Со тоа, во понатамошна процедура тој отпад ќе се рециклира и ќе донесе бенефит за општинатата и што е најважно, почиста животна средина, вели Јован Ристов, раководител на Сектор комунална хигиена во “Комуналец”.

Во продолжение ви ги посочуваме и локациите каде се поставени овие контејнери.

Ресторан Моклиште С С.Пинџур - спој со П. Мешков П Х С.Пинџур - Силекс Згради П Х С Пинџур - пред Беласица П Х Браќа Џунови - спој со Ќиро Спанџов Х Позади Хотел Балкан С Х Пионерска - школо Т.Х.Тефов С П Киро Крстев - Браќа Миладинови С Х 8-ми Септември - на средина П Х Над Градскиот Базен П Х Илинденска - покрај спој со Пано Мударов С П Д.А.Габерот - школо Страшо Пинџур С П Х Методија Џ. Џикот - ДТВ Партизан С П Видое Смилевски - Белисимо С П Блажо Алексов - Социјални згради П Х Б.Алексов - Бул.Македонија С Х Дисанска - Бриони С Илинденска - парк Полана С П Илинденска -Максим Горки С Х Западен Булевар - Сетек П Цветан Димов - школо Г.Делчев С П Х Никола Минчев - Маркет Дијана С П Х Стар Кружен тек -Tакси Х Никола Минчев - Уни Палас С 15 15 15