Денеска во работна посета на Општина Кавадарци беше Министерот за Транспорт и врски Горан Согаревски.Тој посочи повеќе проекти во Кавадарци во патаната и комуналната инфрстаруктура и гасификацијата. Градоначалникот Митко Јанчев за 2018 година ги најави инвестициите, за изградба на нови 1.2 километри на влезот на градот( „Западен Булевар„ )и реконструкција на обиколнинцата „Севереен булевар“

Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и градоначалникот на Општина Кавадарци имале подолг и сеопфатен разговор околу повеќе прашања од делокругот и работата на Министерството за транспорт и врски и извршувањето на основната дејност на Општината.Притоа предмет на дебата биле неколку важни прашања поврзани со патната инфратстуруа во и околу градот и Општината, изградба на обиколница,изведба на канализација и атмосферска канализација и мрежа на водоснабдување како и поврзување на Кавадарци со крак од магистралниот гасификационен крак, и други прашања од сферата на дејноста на Министертсвото и Општината а од интерес на граѓаните.

36340450_476714372764710_7044926171481374720_n.jpg

36380525_476714416098039_6026987964205105152_n.jpg

36481484_476714396098041_8321540067038330880_n.jpg