МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Здружение на лица со целебрална парализа oд Велес, започна со проектот Стратегија за лица со инвалидност

Целта е да се лијае на граѓанските организации кои работат со лица со попреченост во креирање на јавни политики во Општините Кавадарци, Градско и Чашка. Првична цел е донесување на Локалниот акционен план за лица со инвалидност во овие општини.

-Носител на проекот е Здружение на кица со церебрална парализа од Велес„Лапли„.Проектот ке се одвива 9 месеци и има за цел да изгради локални акциони планови залицата со хендикеп по предлог на градоначалниците во трите општини Велес, Градско и Кавадарци.Во месец декември треба да се изгласа Локалниот акционен план од советниците на секоја Општина.

Ова е првична презенетативна конференција во Кавадарци.Вакви конференции ке се одржат во трите Општини и истите ке се одвиваат во 3 работилници во секоја општина.Работнитр групи ќе бидат во мешовит состав.

На средбата во Општинската самоуправа, конференцијата ја поздрави градоначалникот Митко Јанчев, кон нагласи, наместо декларативно на ова група наши сограѓани треба да им се помогне конкретно за тие еднакво да бидат интегрирани во општеството.Со личен пример тој како градоначалник и Општина Кацадарци веќе наредниот месец на располагање на хендикепираните лица иод Кавадраци ке им страват специјално комбе за превоз за разни потреби.Возилото со возач ќе им биде на располагање 15 часа во денот.Пример на Јанчев и Општина Кавадарци, кој треба да се следи.

20180726_102206.jpg