Декор од Тиквешкиот гроздобер во 1976 година. Доминираа хитоните и облеката од античкиот период со што се настојуваше да се каже дека лозарството и винарството во овој крај носат корени уште од античкиот период. Беше атрактивен и саемот на земјоделски производи каде што не само кавадарчани, туку и земјоделците од селата имаа можност да ги претстават своите производи