Дедо Вано Попов бере грозје на еден од своите лозови насади.

Покрај тоа што беше добар фурнаџија лозарството му беше дополнителна дејност, како и на поголемиот број занаетчии во Кавадарци. Фотографијата е од 1958 година.

Петре Камчевски-поранешен директор на Музеј Галерија -Кавадарци