Фотографија на снимателот и фотограф-хроничарот Бранко Иваноски

Првиот по војната изграден хотел во Кавадарци.а во приземните простории слаткарницата на “Таан Алфа“ и Ловечкото друштво на Кавадарци. Во позадината старите куќи на Велковци Јосифови, Тентови, Шандарови, Плетварци и др. или дел од Подцрквинското маало. Фотографијата е од 1956 година а ја снимил Бранко Ивановски.

Петре Камчевски-поранешен директор на Музеј галерија-Кавадарци