Oбиколницата(улица “Северен Булевар„) е во тек на изградба. Како таа досега се гради ,(450 м.) се реконтруирани , се очекува да има долг век на трање.

Остатокот од Хотел Фени до Новата Болница ке се ревитализира во периодот на големите реконструкции на сите централни фрекфентни улици , кои се дел од Комуналната програма на градоначалникот Митко Јанчев и Советот на Општината . Се очекува за завршување на „Северен Булевар“ и останатите централни улици ке се аплицира за средства од „Светска банка„ во висина од околу 80 милиони денари, што би била една од најголемите ставки за ревитализација на уличната мрежа во градот односно обиколницата по која дневно се обраќаат илјадници тешки и лесни возила.

Целиот проект во вредност од 8.526.000 денари покрај асфалтирањето, опфати прво отстранување на стариот оштетен и дотраен асфалт на површина од 3.400 м2, при што целосно беше ископана цлета стара подлога.

Во правец на подобрување на носивоста согласно повисоките применети стандарди на нејзино место се постави „гео композит“ (специјална мрежа) како и нов 40 сантиметри слој дробен камен како подлога на која се нанесуваат вкупно 15 сантиметри сфалтна маса во два слоја.

Со овој проект носивоста на подлогата на оваа делница е повеќекратно подобрена.

Она што досега е изградено е нешто невидено за наши прилики.Завршено е поставувањето на првиот слој со дебелина од 9 сантиметри . Во наредната фаза ке се асфалтира со слој со дебелина од 6 сантиметри.

Оттаму квалитетот на изградбата во ова сфера очекуваме да продолжи со оглед на важноста која ја имаат сообраќајниците кои се планирани да влезат во овој голем проект.

451113.jpg