На работилницата говореа градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, И францускиот Амбасадор Неговата Екселенција Кристијан Тимоние.

Здружението Чекор кон Европа од Кавадарци денеска ,во ресторанот Моклиште, одржа работилница на тема ,,Рецепт за Локална Демократија,,.

Работилницата се организира во рамките на проектот ,,Граѓанските организации во служба на локалната демократија,, имплементиран од ,,Подружница на Асоциjaција на агенции за локална Демократија ( АЛДА) – Скопје,, и , Здружението на Финансиски работници на локалната самоуправа и јавните Претпријатија - ЗФР и Европското Движење.На присутните најпрвинин им се обрати Тодор Ефремов за „Партиципација на граѓанските организации во процесот на донесување на одлуки “.

Цел на работилницата е да се воспостави повисоко ниво на комуникација помеѓу граѓанскиот сектор од една страна и општинската администрација, именуваните и избраните лица од друга страна во насока на постигање на повисок степен на отвореност на локалните институции кон заедницата, зголемено учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки.На ова средба присуствуваа претавници на повеќе невладинини организации од Кавадарци.

На работилницата говореа градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, И францускиот Амбасадор Неговата Екселенција Кристијан Тимоние.

0033.jpg

0022.jpg