МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Изградбата на новите 330 должни метри од колекторот за прифаќање на отпадните води на град Кавадарци, кој сега достигна до локацијата под објектот „Три багрема“ меѓу селата Глишиќ и Марена е веќе во поодмината фаза.

Се рабoти за можне значаен објект од пошироко комунално значење за Кавадарци и сите населби (Гишиќ,Марена) и други кои на директен или индиректен начин имаат интерес отпадните води да влегуваат во колекторка мрежа.Повеќе градоначалници и локални власти го ставаа во програмата , и сите успеваа, да реализираат само дел од неговата практична изведба (бидејќи се работи за мошне скапа инвестиција), но ова локална власт на чело со градоначалникот Митко Јанчев и Советот на Општината навистина се заложија и како што гледаме без голем да започнат да изведуваат градежни работи на простор кое е мошне чуствителен и важен за жителите на Марена и Глишиќ каде на моменгти е неподнослив мирисот од фекалниот отпад.

Во новата делница се вградени цефки: метал корогирани со профил Ф-1.000, со што е зголемана пропусната моќ на цефководот за зафаќање на фекалните и отпадните води од градската канализациона мрежа.За оваа намена општината инвесетира 3,5 милиони денари, од кои 2,7 милиони се обезбедени од буџетот, а останатите 800.000 денари од Министерството за екологија.Ова е 3 фаза од доградбата со што вкупната должина на колекторот достигна 2.270 метри. Колекторската мрежа треба да ги однесе отпадните води до локацијата на идната прочистителна станица под селото Марена.Овој еколошки проект е од исклучително значење за општина Кавадарци, бидејќи со негово заокруживање после изградбата на прочистителаната станица реката Луда Мара која е реципиент на сите отпадни води од градот ќе биде прочистена и во Вардар ќе се влегува како незагадена вода.

47290749_2310006702556711_5264719586577612800_n.jpg