Во прилог Ви ги доставуваме Интегралниот текст на СДСМ Кавадарци и демантот на Директорот на СОЗШУ „Ѓорче Петров“, Кавадарци

Интегрален текст на СДСМ Кавадарци - Митко Керов:

Почитувани Скандал врз скандал се врзува за директорот на Средното општинско земјоделско шумарско училиште во Кавадарци, но градоначалникот Панов упорно го држи на раководна позиција во установа во којашто треба да се образуваат ученици!Постојат сериозни индиции дека директорот на училиштето Благој Димитров е вмешанво криминал, а најскандалозно е што против него има правосилна судска пресуда занасилство врз ученик.Еве ја пресудата до којашто дојдовме,со датум е од 2009 година.

Директорот научилиштето, како што пишува тука, го удирал ученикот со дневник и го туркал, пришто, како што стои во пресудата, на детето му биле нанесени телесни повреди.Димитров со помош на градоначалникот на Кавадарци од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и нивните инсталации во судот, според информациите што ги имаме, извадил фалсификат потврда дека не е осудуван и така до денес директорува со училиштето „Ѓорче Петров“.

Бараме надлежните органи да испитаат: -Дали освен што има пресуда за насилство врз ученик, директорот на земјоделско шумарското училиште во Кавадарци, партиски кадар на Груевски, купил трактор нанаместен тендер? -Дали Димитров, од позицијата директор има проневерено 12.000 евра и продолжува нерационално да троши пари на училиштето? -Дали директорот на земјоделско шумарското училиште прави криминал со дрвата од научно наставната шума од 360 хектари, сопственост на самото училиште? Порачуваме дека завршува времето на криминалци и насилници и одговорност ќе има!Доаѓа време на заштитени, задоволни и мотивирани ученици и наставници. .....Се вели во соопштението до медиумите од ОО на СДСМ Кавадарци.

Демант од Директорот на СОЗШУ Ѓорче Петров, Кавадарци – Благој Димитров:

За лажните обвинувања на СДСМ со цел да се деградира личноста на директорот и угледот на училиштето и партијата на која припаѓа.

Тој приложува;.

1. Доказ дека уверението од Основен Суд Кавадарци е уредно издадено на 29.07.2014 г. дека лицето Б.Димитров нема обвинителен акт кој влегол во правна сила ниту пак е донесена неправосилна осудителна пресуда.

2.Во врска со обвинувањата за наместениот тендер за набавка на трактор и приклучни машини (во вредност од 12.000 евра) по барање на активот од земјоделската струка на наставнички совет донесена е одлука да средствата од лозовата економија и субвенциите наменски се потрошат со набавка на трактор и приклучни машини. Со одобрување на училишниот одбор и добиената согласност од советот за јавни набавки распишан е тендер и извршена е набавката. Врз основа и на претходни обвинувања за истиот предмет извршен е и увид од Државен просветен инспектор при што е констатирано дека нема повреди од страна на директорот и училиштето во однос на предметот.

3.Во врска со обвинувањата за криминалот од научно наставната шума: На барање од ЕВН Кавадарци да се изврши сечење на стебла долж далеководот 10(КВ) во Михајлово, Министерството за шумарство и водостопанство даде согласност да се изврши дадената сеча и чистење на шумската вегетација со која стопанисува училиштето. Согласно договорот одржан на 02.11.2015 г во просториите на ЕВН Кавадарци со претставници од ЕВН КЕЦ Кавадарци, Македонски шуми – Бор Кавадарци, СОЗШУ Ѓорче Петров – Кавадарци, Општински инспектор за шумарство - Кавадарци и МЕПОС оператива, согласно законот за шуми, одлучено е да се изврши сечата под далекуводот до караулата во Михајлово. Средствата добиени од сечата се наменски потрошени за промена на кровната конструкција на објектот на училиштето во Михајлово.

Сите овие невистини и лаги што се изнесуваат од СДСМ се неточни, напротив, училиштето е едно од најдобрите во Републиката, кое постигнува резултати на државни и меѓународни натпревари: Софија и Теветен – Бугарија, Футок – Нови Сад. Училиштето има добиено повеќе проекти: Грм Ново Место – Словенија, Даблин – Ирска, Крижевци – Хрватска (кој ќе се реализира во ноември 2016), Ирска 2 (реализација во 2017), Португалија и Шпанија (реализација во декември 2016), проект од МОН во соработка со Бизнис сектор за опремување на енолошка и педолошка лабораторија. Во сите проекти земаат учество наставници и ученици.

И покрај сите обвинувања ние ќе продолжиме да работиме и да бидеме успешни, ....се вели во демантот на директорот на ЗШУЦ„Ѓорче Петров„ Благој Димитров.