Искористување на средствата од ИПАРД програмата на ЕУ

„Почитувани претставници на медиумите,

Почитувани граѓани,

16.5 милиони евра пари се ставени на располагање на земјоделците, преработувачите, занаетчиите, трговците, угостителите и други физички и правни лица чии инвестиции се насочени во руралните средини.

Со финансиската подршка на Европската Унијаоваа финансиска инјекција, реализаирана преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Платежната агенциј, ќе се изврши поврат од 65% на сите прифатливи инвестиции за преработка на прехрамбени и непрехранбени производи, на инвестициите во развој на занетчиските производи , инвестициите во услуги за руралното население и инвестициите во промоција на руралниот туризам.

Со имплементацијата на оваа мерка, во македонските села и рурални општини ќе никнат нови производствени капацитети, занаетчиски работилници, приватни градинки и домови за стари лица, ветеринарни станици, сместувачки , угостителски објекти за гастро – туризам и информатички и спортско – рекреативни центри.

Искористеноста на европската помош во земјоделството и руралниот развој е врвен приоритет за Владата предводена од СДСМ. Во време на ВМРО ДПМНЕ ИПАРД програмата бележеше рекорден процент на неискористеност од само 20% или само 12 милиони евра.

Денес, само со еден јавен повик се исплаќаат близу 20 милиони евра, а во процес на потпишување се дополнителни 800 договори за финансиска поддршка со што искористеноста на програмата ќе достигне над 50% од вкупниот расположлив буџет.

Нашата посветеност и новиот концепт на ефективна работа дава јасен знак дека сме на прав пат.

Со оваа пресконференција ги охрабтуваме сите заинтересирани граѓани од општина Кавадарци да аплицираат на објавениот оглас.

Сашко Петров, Портпарол и Кординатор на Прес Центар на ОО СДСМ Кавадарци„.