Известување:

„Во време на вонредна состојба во Македонија, ЈП Комуналец - одделение за износ на смет работи со поголем интензитет во однос на редовно исфрлање на сметот на територијата на општина Кавадарци. Затоа се замолуваат граѓаните да не фрлаат течен отпад во кантите за смет и во контејнерите, или пак да го стават во дупли подврзани најлонски кеси, како не би дошло до протекување од контејнерите и возилата кои го исфрлаат сметот, а со цел да се одвива непречено работата.

ЈП Комуналец врши редовна дезинфекција на возилата за иснос на смет со кои располага, како и на контејнерите.„- Се наведува во најновото известување од Јавното претпријатие Комуналец Кавадарци.

images