МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

ЈП КОМУНАЛЕЦ ги известува сите граѓани дека е изработена web страна за онлајн плаќање на фактури за физички лица. Користењето на истата е многу едноставно и е објаснето на самата страна. http://www.jpkomunalec.com.mk/Во полето ЕМБГ се внесува единствениот матичен број на носителот на фактури за комунални услуги во ЈП “КОМУНАЛЕЦ“ Кавадарци, додека во полето ЛОКАЦИЈА се пополнува бројот на локацијата, кој можете да го најдете на Вашата фактура за комунални услуги.Влезот во апликацијата ви е на веб сајтот на ЈП Комуналец Кавадарци.Со притискање на копчето Е-Наплата кое е на самата насловна страна на сајтот, ќе ви се отвори ново прозорче ке ве води до страната за онлајн наплата https://euslugi.jpkomunalec.com.mk/ Кога ќе пристапите на самата страна за наплата имате кратко објаснување за користење. Се надеваме дека оваа апликација која долго време беше барана од наши корисници ќе овозможи на полесен начин да ги плаќате вашите фактури од ЈП Комуналец,- “ објаснуваат од ЈП Комуналец и наведувата да се користи овој начин на наплата на сметките.