Самостојна изложба на м-р Владимир Темков!

Изложбата се одржува на 22 јули (среда) 2020 година во 20.00 часот во дворот на Музеј на град Неготино!Отворањето на изложбата ќе се одвива според Протоколите за работа и пропишаните мерки за заштита и превенција во време на COVID - 19:- за сите присутни на изложбата - носење лична заштита на лицето,- дезинфекција на рацете,- одржување на растојание 1,5 - 2 метри и ограничен број на посетители.