МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Со овој проект општината Кавадарци е меѓу првите општини кои ги применуваат современите енергетски и информатички технологии и еколошките стандарди во управувањето со системот за јавно улично осветлување

„Општина Кавадарци денес преку ангажираната оператива ја постави 70-та мерна точка од Системот за далечинска контрола, мониторинг и регулација на Јавното улично осветлување во градот и селата. Се работеше на трансформаторот во село Моклиште и на делот од ситемот во викенд населбата. Согласно проектот треба да се постават вкупно 103 мерни точки на територијата на општината. Системот претставува интелигентен начин на комуникациско поврзување што овозможува постојана централна контрола, мониторинг, регулација на светлосно ниво, далечинско мерење на потрошената електрична енергија, пристап до секој ормар и преглед на моменталната состојба во мрежата на уличното осветлување. Тоа се остварува со софтверско, web решение, каде се врши целосна синхронизација помеѓу централната контролна соба и контролните модули кои се инсталирани во ормарите на самите физички локации. Комуникацијата се врши безжично или преку интернет врска. Делот од системот кој се однесува на контролата е конфигуриран да врши централно вклучување и исклучување со што се постигнува оптимизирање на работните часови на светилките и поедноставно управување. Делот од системот кој се однесува на мониторингот овозможува: анализа на потрошувачката на електрична енергија, далечинско отчитување на потрошената активна и реактивна енергија, факторот на моќност, фреквенцијата, моменталната струја и напон. Ваквата конфигурација на системот овозможува: детекција на дефект и прекин на главното напојување, детекција на кражба на електрична енергија, детекција на останати проблеми во мрежата, како и можност за собирање и складирање на податоци. Одговорното лице има постојан (24/7) пристап до секој ормар и може да врши моментално отчитување на електричните прилики во мрежата. Со овој проект општината Кавадарци е меѓу првите општини кои ги применуваат современите енергетски и информатички технологии и еколошките стандарди во управувањето со системот за јавно улично осветлување„, -се наведува во известувањето од Кабинетот на градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев.

121506044_2868930093331033_2272260890619825320_n