Како што беше најавено, во наредниот период секојдневно ќе се промовираат видеа со реализирани проекти од изминатите 3 години. Во 2019 та година беше реконструирана ул.“Мито Хаџи-Василев“.Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти, МСИП.