А К Ц Е Н Т И

-(Процедурално ) Лазар Туриманџов-1.Иницијатива за трајно одбележување на името на Зафир Хаџиманов и со оглед на одвивањето на јавниот живот во Општината поради Корона пандемијата,седниците на Советот да не се одржуваат on lline.Кооординатрорите на Советничките групи и согласно Законот ќе препорачаат соодветно решение

-Усвоени дополнувањата на Буџет на Општина Кавадарци ,и измената на Програма за уредување на градежно земјиште,Програмата за комунална дејност за 2021,Предлог- одлука за утврдување за донесување на урбанистичка планска документација и усогласување на намената на бесправно изградени објекти и неколку слични инфомации поврзани со урбанистички решенија .

-50 % ослободување на плаќање надоместок за користење на простор пред деловни објекти преку намалување на комуналнаста такса.

-Усвоерна одлука за обештетување со кирија на дуќаните кои сега не можат да работат поради одвивањето на Превата фаза од изградбата на Градскиот пазар во центарит на Кавадарци.

-Прифатен Проект за финасирање а наскоро ќе следува уредување на Спомен обежјето на „ 12 Младинци„ –Моклиште (Влада, Општина).

-Апел до граѓаните да се пријават во Општината за да пријават потреба од простор за продажба на производи и вршење други услуги долж велосипедско-пешачката патеката до Моклиште.

-Усвоен предлог за формирање на доброволно противпожарно друштво„Сашко Гешовски„ во кое се очекува членство на околу 150 пожарникари, со што Општина Кавадарци ќе биде прва во Македонија.Истата ќе стартува со работа на 6 мај годинава, на денот на смртта на Гешовски.

-Во спортот порано се буџетирале 2 а сега дури 12 милиони денари.

- Најава на градоначалникот на Општуна Кавадарци М-р Митко Јанчев за зголемување на платите на обичните работници до техничар во ЈП „Комуналец„ за 10 %.

м.д.

166372441_933956780705231_981017716720923446_n

166551436_475265930333299_67890325167416643_n

-