1 април насекаде , па и кај нас е Ден на шегата.Постојат многу легенди зошто токму 1 април.За една верзија на историската генеза на 1 април зборува Ѓоко Лазов-сега пензионер инаку поранешен наставник по ОТП-инаку познат кавадаречки поет и шегобиец,творец на многу стихови со сатирична и хуморуистилчна содржина, човек кој преку своите стихови не потсетува на нашата богата народна традиција.