Блажо Толов за РТК зборува дека неговиот мед е најдобар.Го произведуваат неговите пчели вселени во околу 70 пчелни сандаци со семејства на „Катуниште„ во близина на Ваташа.

pcelnici