Во ова училиште и понатамну е задржан одличниот тренд на упис во сите , особено во новата фармацеутска паралелка за средно образование каде е покажан исклучително висок процент на интерес.Во самото училиште сите професори со директорот Горан Велковск се вложуваат напори со помош на Општина Кавадарци ,да се создадат одлични предуслови за совладување на знаењата од сите струки во СОЗШУ.

200524639_503330144281600_1316900522497548389_n 200670044_498187408086540_1740829900665392508_n 200744398_1266636620421716_6229389594270813158_n