Денививе на увид на сработеното на реконструкции цо целото училиште беше градоначалникот на Општина Кавадраци Митко Јанчев.Со дирекорката на улилиштето Марија Трајкова тој го виде сработеното и се запозна со работите кои ке будат изведени во текот на месец август , до почетокот на учебната година.