МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Зрел е ,,Кардиналот,, , ,,Викторија„ , ,, Страшински„, Јулски мускат,, и други сорти.Голема површина под трпезни сорти има во приватниот сектор но и во посед на АД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- ТИКВЕШ каде наша екипа беше денеска.Конкетно ја посетивмне РЕ,,Љубаш,,.Во Тиквешијата две недели е ,,вршник,, .Температури над 40 степени Целзиусови.Така ке биде цел август.,

Дознаваме дека организиран откуп на трпезнои грозје засега има во Пеца Комерц и Кав- Комерц, каде закажавме средби со одговорните на 16 август.Овде однапред се издаваат гајби на однапред позната количина и квалитет.Грозјето патува во земјата и странство кај рениомирани трговски центри.

-Инаку во РЕ „Љубаш,, во АД,,ТИКВЕШ- Гоце Делчев,, се берат раниуте сорти на грозје ,конкретко ,,кардинал,,.Грозјето е со добар квалитет.Разговарамве на лице место со оние кои ја конролираа бербата или учествуваа во една од најважните операции.

м.д.

67889 77777777 55555555 789000000 9888888