Откупот на грозје се одвива непечено. Компанијата КАВ-КОМЕРЦ има организиран откуп и добри цени за лозарите годинава.

,,Кав-Комерц,, oд Кавадарци спаѓа во редот на компаниите кои вршат речиси најголем откуп на трпезно грозје кај нас во Македонија,и заедно со компанијата „Пеца Комерц„ .Тие вршат влијание на извоз на десртно грозје во а особено надвор од земјата.Да не заборавиме на големата улога која на пазарорт на десертно грозје ја има АД Гоце Делчев- Тиквеш, кое на сопствените плантажи кои секоја година се зголемуват , вршат директна улога во производтсвото бизнисот со грозје кај нас па и во региопнот.

Кав Комерц-фирма која е комплетно опремена со ваги, работна, сила, ладилници,превозни средства и сигурен пазар, годинава оценува дела имаме преполовена реколта на трпезно грозје. Ова во изјава за РТК.мк вчера ова ни го потведи Игор Маркушев -одговорен за квалитетот на откупот во Кавадарци.Тој истовременои кажа дека и квалитетот потфрли , за разлика од лани, меѓутоа , фирмата со напори настојува се што ке и биде понудено да се откупи.

Што се однесува за цените , тие се највисоки последниве 10-тина години и се движат од 30 денари зa кардиналот, кој започна а се откупува по 35 денари, 25 за,, Мишел,, до 25 денари за ,,Викториј,,а. Кав-комерц е спремен да ги прими и плати по добри цени и сортите на грозје кои следуваат;,,Рибер,,,Афус- али,, ,,Молдавија,, и други.Инаку традиционалнио откуопот започна на 2 и трети август 2021 година со однапред најава за количината на грозје кое ке се понуиди,преземање на гајби и слично.

Откупните количини се извезуваат во странство главно со соседна Република Србија .Инаку покрај од подрачјето на Тиквешијата Кав Комерц има свои пунктови во општините , Струмица, Гевгелија, Валандово, и други виногорја од каде на приватните лозари и препријатија им се откупува и плаќа грозјето кои се предава во Кав Комерц.

Ова компанија води сметка сообено за своите кооперанти кои долги години соработуваат со неа, исплатата ја врши навремено, а го следи и развојот на лозјата и препорачува и помага при третирање или примена на агротехнички мерки зашто од квалтетен род корист ќе имаат и лозарот но и Кав Комерц како етаблирана компанија на овие простори на Балканот

м.д.

45555