Црвен крст во акција-Продолжува да ги едуцира младите да ја шират хуманоста

Ваквиот тип на проекти се практикува од 1996 година а се спроведува во 34 градови во Македонија.Наменет е за ученици од 13 до 18 години кои треба да се стекнат со можности за работа од важност за заедницата како;Препознавање на потребите,изработка на проекти,самостојно организирање на младински и матријални ресуреси на терен,начини и видови на помош во заедницата на ранливо население,и запоознавање со работа на Црвениот крст на локално и глобално ниво.Општинската организација на Црвен крст Кавадарци се вклучува во новиот циклус на проекти.Младите , кои во импресивен број дојдоа во Црвенкиот крст Кавадарци кој е меѓу најактивните во државата.Тие олвде ке се стекнат со вештини за работа во тим,ке се стекнат со организациски способности,комуникациски вештини,и други знаења кои се од голема важност на лично и професионалнониво развивање на една млада личност.Најголемата продобивка е што овие млади луге се вклучуваат во армијата волонтери на Црвеникот крст на Македонија.Најдобрите тимови ке имаат можност да се вклучат во работиницата во Струга каде ке се запознаат и разменат искуства со најдобрите волонтери на Црвеникот крст од други градови на Македонија.