МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Бројни реквизити и стимулативни алатки во сензорната соба на ООУ. „Илинден“ во Крива Паланка, во која ќе може да работат и да ги развиваат своите потенцијали, учениците со образовни потешкотии водени од специјалните училишни едукатори.

„Целосното вклучување на децата со попреченост во редовниот училишен систем не е лесна задача, но ние како локална самоуправа имаме цел да создадеме услови за еднаков квалитет и пристапност на децата во образовниот систем. Со огромно задоволство ја ставаме во употреба сензорната соба, која ќе ги прошири можностите за работа и за создавање креативни активности за децата со попреченост, а со тоа ја зголемуваме понудата на активности во создавањето на инклузивна општина која ќе понуди еднакви можности за развој на сите нејзини граѓани“ – вели градоначалникот на Крива Паланка, Сашко.

Сензорна соба во основното училиште ООУ. „Илинден“ во кое се образуваат 604 ученици е од огромна важност за општина Крива Паланка, бидејќи е прва сензорна соба во образовна институција..„Нашето училиште е најголемо и тоа е матично на три други подрачни училишта. Постоењето на сензорната соба е можност за стимулација на учениците со попреченост во заштитена и контролирана средина, во која преку индивидуална работа ќе се овозможи нивно активно вклучување во воспитниот и едукативниот процес. Со добивањето на вака соодветно опремениот простор, мотивацијата кај стручниот тим е поголема и нѐ поттикнува постојано да ги развиваме нашите капацитети како образовна институција, и кадровски и технички, во која сите деца ќе имаат еднакви можности за раст и развој“ – изјави Марица Николовска, директорка на училиштето ООУ. „Илинден“.

Целосното вклучување на учениците со попреченост во образовните текови е цел на проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ кој е финансиран од Европската Унија.

„Со отворање на осмата сензорна соба го одбележуваме 20 февруари, Денот на социјалната правда. Фондацијата „Чекор по чекор“ повеќе од 25 години реализира активности и придонесува кон создавање на еднакви можности за остварување на социјалните права, и развива и спроведува програми кои го унапредуваат образованието со цел секое дете да има пристап до квалитетно образование. И во следниот период со проектот „Биди ИН, биди инклузивен, биди инклудиран“ ќе продолжиме со активности кои се однесуваат на унапредување на образованието и на неговата инклузивност и пристапност.“ – вели Сузана Киранџиска извршна директорка на фондацијата „Чекор по чекор“.

Реализацијата на сензорната соба е во рамки на проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ финансиран од Европската Унија, а го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ заедно со своите партнери Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хендимак“. Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука.

0-02-05-6b6439338958e2a0c7d61050f9ecaaca6eeecf293fac1f8955ff104cb1e8e2a7_1c6daab21c58d9 0-02-05-8251150d7718020fce4c8d733d0dfd544dae380eee24ea1c727f039bb3950769_1c6daab21c46a9