МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Секоја фотографија има своја душа и значење

Фотографијата е од 1955 година, кога се гради зградата до Домот на култура, која е меѓу првите новоизградени објекти, подигната во 1952 г., од десната страна се занаетчиските дуќани на Ферчо саатчијата, фурната на “Морејка“, кафаната “Зелен пазар“, дуќанот на Петрезановци, содаџиите Поп Ангелови, Боцевци итн.

Новоизградената зграда на Собранието на општина Кавадарци почната со градба во 1952 г., а завршена во 1954 г., ја викале “лепотица“, бидејќи била една од најубавите во Р. Македонија. Фотографијата е од 1955 г. пред изградбата на Споменикот на револуцијата и слободата.

П.Камчевски

Музеј Галерија

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)