Деновиве учениците од прво одделение при ООУ "Пере Тошев" - Росоман го посетија градоначалникот на општина Росоман Бранко Јанев . Тие се запознаа со работењето на локалната самоуправа.Јанев пак ги запозна со работата на градоначалникот советот и локалната самоуправа а одговараше и на прашања на најмладите жители на Росоман.