Во локалната самоуправа на Општина Росоман во тек е стручна расправа и јавна анкета по изработување на урбанистички план за село Росоман – Општина Росоман. Истата се спроведува со излагање на урбанистичкиот план во просториите на Општина Росоман.

44930322_2193584590660622_183995716060839936_n.jpg

44787635_2193584680660613_6498461891680010240_n.jpg

44813437_2193584527327295_8474765941605924864_n.jpg