МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Завршен е проектот “Подобрување на животниот стандард преку изградба на водоснабдителен систем во с.Манастирец”. Проектот опфаќа дистрибуирање на вода за пиење преку доводен цефковод со должина од 1.6 км и резервоар за вода за пиење со волумен од 60 м3. Проектот е финансиран од страна на Бирото за Регионален развој и кофинансирано од страна на општина Росоман а е во износ од 2.130.758,00 денари.

79770900_2932487843436956_1228464365821231104_n