Со цел подолема колективна безбедност и превенција од вирусот Covid 19 (Корона вирус) формиран е мобилен тим за помош на стари и изнемоштени лица, лица со посебни потреби и лица со влошена здравствена состојба.Помошта на мобилниот тим на општина Росоман ќе се состои од :- Помош за набавка на намирници- Подигање на лекови од аптека и нивна достава до живеалиштата- Плаќање на сметкиОваа активност започнува од утре и сите граѓани може да се обратат на следните телефонски броеви:Фиксен: 043 441 331Мобилен: 072 319 590

ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ Е ЗАЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ !!!