МиКомерц
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(470x90)

Советниците едногласно го одобрија барањето за поставување линија за технолошка вода во село Дебреште.

Вчера советниците од општина Росоман ја одржаа редовната 15 седница. На дневен ред имаше 4 точки но советниците додадоа советнички прашања како петта точка. Прво советниците ја разгледаа одлуката за годишна програма на ЈОУДГ „Праскичка“ која помина едноглассно. Потоа по предлогот за дополнување на програмата за изработка на УП и ЛУПД врз основа на поднесени иницијативи од правни и физички лица го разгледаа барањето за изградба на мини хидроцентрала во атарот на с. Трстеник и излегоа со зааклучок да се побараат дополнитени информации и документи од инвеститорот и од водостопанство Тиквешко поле. Едногласно помина барањето за поставување водоводна линија за користење на технолошка вода од МЗ од с. Дебреште, а советниците доделија и финансиска помош на две физиччки лица. На крај советниците поставуваа советнички прашања на кои одговараше градоначалникот Стојан Николов.

М.В.