Седмосептемвриска награда ке ја добијат : Велка Гавровска- Лукиќ ,Перо Бојков, и Катерина Танева.

Денеска на 60-та седница на Советот на Општина Кавадарци се расправаше за неколку матријали за прашања од интерес на граѓаните .Поради отпочнувањето на изборни активности симнати се од дневен ред три точки а беше усвоено да се расправа по одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитните групи за воспитната 2017/2018 во ЈОУДГ ,,Рада Поцева“ и неколку материјали поврзани со одлуги за измени и уредување на градежно земјиште и други одлуки поврзани со тоа како и предлог – Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Кавадарци

Копјата се кршеа околу предлагањето на две точки од координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ за произнесување на Советот околу стратегијата за населување на мигранти во Општината и одлуката за распишување референдум за изјаснување на граѓанството за ова проблематика.По гласањето сепак овие две точки беа ставени на дневен ред.Пауза на сеницата беше дадена поради консултации поврзани со предлагањето на кандидатите за највисокото општнско признание –наградата 7-ми Септември.

На 7-ми Септември, на седница на Совет-највисокото општинско признание, решија советниците, ке го добијат-Велка Гавровска-Лукиќ- од Здравството,Перо Бојков-Архитектура и Катерина Танева –Естраден уметнник.