МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Настанот се случил на 20 декември 1943 година

Со одлука на ГШ на НОВ и ПО на Македонија во Фуштани Егејска Македонија од баталјоните “Страшо Пинџур“, “Вториот баталјон на третата оперативна зона“ и еден бугарски одред е формирана Втората македонска ударна бригада. Со наредбата е формиран и штаб на бригадата: за командант Диме Туриманџовски Горски, зам. командант Лазар Калајџијски Добри, политички комесар Трифун Трифунов Балкански и за. Политички комесар Мито Хаџи Василев Јасмин. За своите заслуги во борбата против фашистичкиот окупатор (води повеќе од 200 успешни борби), бригадата е одликувана со Орден заслуги за народ со златна ѕвезда и Орден братство и единство со златна ѕвезда.