Селската слава годинава привлече повеќе жители.До селото e потребно да се изгради пат.

Свети Атанасилј-летен е селска слава во кавадаречкото село Ќесендре.Денот е повод во него да се соберат поранешните но и сегашните жители. Струја има, вода исто така, но на селото му фали пат од Раец до самото село, во должина околу 4,5 милометри.Кесендре од Кавадарци е оддлечено 23 километри.Наша екипа престојуваше во селото.

9589689868.jpg.jpg

(Видео прилог)