МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

Практична работа на „Мој Општинар„.ЈП„Комуналец“-Кавадарци спроведува редовна акција

Иако е јануари и средина на зима, времето погодува за работа на терен.Низ градот забележуваме ,д чистење на шахтите за одвод, и испустите за атмосферска вода низ градот.Во населбата „Бел камен„ и на улицата „Вишеница„ работници на „Комуналец„ вадеа кал и други отпадоци кои за време на поројни врнежи и заради немарност на граѓани во испустите а посебно во шахтите фрлаат предмети кои истите ги затнуват.Поради тоа имаме и често излевање на нечистаа вода по улиците.Очигледно граѓаните тоа го гледаат и еве сега со стапувањето во пракса на новата функција на Општината „Мој оппштинар„ пријавуваат за таквите локации и веднаш се интервенира :истите се чистат.Истовремено ЈП„Комуналец„, која стопанусува со сите канализациони објекти во градот врши редовно чистење на шахтите и испустите.

Препорачуваме тоа да стане нивна редовна пракса,а граѓаните само да потсетуваат за комунални девијации во ислучителни моменти.

22020202020202002000.jpg